W-147A

10 Cents

Shantung Min Sheng Bank, China

1936