PL.CO-EM.48

200,000 Zlotych

World World II Convoy, Poland

1992

World War II Convoys

Obverse: RZECZPOSPOLITA POLSKA
1992
ZŁ 200000 ZŁ
Designer: Ewa Tyc-Karpińska

Reverse: ZOŁNIERZ POLSKI NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
KONWOJE 1939-1945
Designer: B. Chmielewski