MAT-CUB.EM.68

5 Pesos, The Pinta

Republica de Cuba

1981 (only year)