CU.CO-EM.67

5 Pesos, The Nina

Republica de Cuba

1981